2014 Yılı Sayaç Açma / Kapama Bedeli

Doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan abonelere uygulanacak Sayaç Açma-Kapama Bedeli 24 TL/Adet’ tir.

Bu bedeller her yıl EPDK tarafından güncellenerek yayınlanır.