Teknoloji

İzmir'de doğalgaz hizmeti ile ilgili her türlü işlemi sistematik ve düzenli bir şekilde yürütebilmek, doğalgaz tesislerini daha verimli, güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek amacıyla gerekli tüm altyapı bilgilerine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmayı sağlamak için çeşitli sistemler kullanılmaktadır. İzmir Doğalgaz Bilgi Yönetim Sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS),Dijital Proje Onay Sistemi(SuGes), Abone Bilgi Yönetim sistemi (ABYS),Uzaktan Kontrol ve Gözetleme Sistemi (SCADA) gibi kendi içerisinde uyumlu çalışan farklı sistemlerden meydana gelmektedir.

İZMİR DOĞALGAZ 1.000.000 aboneye hizmet verebilecek kapasite ve nitelikte bilgiyi saklayan, yöneten ve değerlendiren sistem altyapısına sahiptir. Geliştirilen bu bilgi yönetim sistemi, şirket içi çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kuruluşların (EPDK, BOTAŞ, yerel yönetimler, diğer altyapı kuruluşları vb.) sahip olunan bilgiye kolayca ulaşmasını sağlama amacına yöneliktir.

Bilgi sistem altyapısı, yazılım ve donanım projeleri dünyada ve Türkiye'de önde gelen teknoloji ve otomasyon sistem sağlayıcıları ile işbirliği içinde çalıştırılmaktadır.

Sistemlerin tasarımı ve kullanılacak yazılımların seçimi aşamasında özel gereksinimleri karşılayabilecek, uyarlanabilir ve esnek yapıda olabilecek nitelikteki yapıların seçilmesine önem verilmiştir. Kullanılan tüm yazılımlar, yürürlükteki yasaların, mevzuat ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı tüm operasyonları kapsamaktadır.

Operasyonel hizmetlerde abone ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabilmek doğrultusunda gerekli düzenleme ve iyileştirmeler, teknoloji firmaları ve kendi bünyemizdeki personelimizle işbirliği içinde hizmete sunulmuştur.