Politikalarımız

İzmir Doğalgaz temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, uluslararası işletim ve yönetim prensipleri doğrultusunda; 

 • Toplam kalite anlayışını ön planda tutarak, ürettiği hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi, değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Müşterilerinin beklentilerinin ötesine geçmeyi, yürüttüğü her faaliyette hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sürekli arttırmayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanmasını, denetlenmesini, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerini yürürlükteki Çevre ve İş Güvenliği yasal mevzuatları çerçevesinde yürütmeyi, 
 • Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek, oluşan atıkları uygun metotlarla bertaraf etmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevre boyutlarımızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde insan sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek riskleri ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bu konuda tedbirler almayı,
 • Çalışanlarını, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında; çalışanlarının ve paydaşlarının eğitim ve iletişim kanallarıyla bilincini arttırmayı,
 • İçinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre duyarlılığı yaklaşımları ile müşteri memnuniyetini sağlayan, güvenli, ekonomik ve bilimsel temellere dayanan bir hizmet anlayışıyla çalışmayı, 
 • Kendisiyle çalışan diğer firmaların da Kalite Yönetim Sistemi konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmayı,
 • Doğalgaz yan sektörünün gelişimini desteklemeyi,
 • Ekip ruhunu benimseyen, öğrenmeye ve yeniliğe açık, işini takip eden elemanlarla çalışmayı,
 • Doğalgaz kullanımını hızla tüm kentte yaygınlaştırmayı ve işini yaparken yerel yönetimlerin desteğini sağlamayı,
 • Taahhüdü altında olan tüm işlerini kusursuz ve zamanında yerine getirmeyi,

Kabul ve taahhüt etmektedir.