Çevreye Katkımız

İZMİR DOĞALGAZ’ da 2007 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. 
Çevresel boyutlarımız, ürünümüz (doğalgaz) ve faaliyetlerimiz olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. İzmir'de doğalgazın sanayide ve konutlarda kullanılmaya başlanması ile birlikte daha önce abonelerce kullanılan kömür, fuel-oil, motorin gibi kükürt oranı yüksek olup hava kirliliğine sebep olan yakıtların kademeli olarak kullanım dışı kalması sonucu çevreye katkımız hissedilmeye başlamıştır. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) verilerine göre İzmir'de 2008 Ocak ayında kükürtdioksit oranı 49,98 ug/m3 seviyesindeyken, bu oran 2010 yılı Ocak ayı verilerine göre oldukça gerileyerek 15,26 ug/m3 seviyesine düşmüştür. Görüldüğü üzere doğalgaz kullanımı arttıkça mavi körfezimizin üzerindeki havamız da mavileşmeye başlamaktadır. 


İZMİR DOĞALGAZ’ da; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel riskler değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınarak, iyileştirmeler yapılmaktadır. Atıklarımız; tehlikesiz ve tehlikeli atıklar olarak ayrıştırlmakta olup ayrıştırma faaliyetleri; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Mevzuatının gereklilikleri kapsamında yürütülmektedir.

İZMİR DOĞALGAZ; içinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak iş sağlığı, güvenliği ve çevre duyarlılığı yaklaşımları ile müşteri memnuniyetini sağlayan, güvenli, ekonomik ve bilimsel temellere dayanan bir hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Bu kapsamda çevre ve kamu sağlığını destekleyen birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Şirketimizin bugüne kadar çevre korumasına yönelik karşılaşmış olduğu herhangi bir suçlama, yaptırım ve aleyhe bir davası bulunmamaktadır. Unutmayınız ki, gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmanın sorumluğu bizlerdedir.