KVKK Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni:

 

İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“Şirket” veya “İzmir Doğalgaz”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

 

İzmir Doğalgaz’a iletmem halinde dernek/vakıf üyelik, sağlık verilerim vb. özel nitelikli kişisel verilerimin (kimlik belgeleri üzerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu dâhil)  doğalgaz abonelik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, taleplerimin ve şikâyetlerimin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması dâhil abonelik süreçlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,

 

Kimlik (kimlik belgeleri üzerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu dâhil) ve iletişim verilerimin çeşitli kanallar (sosyal medya, çağrı merkezi, internet sitesi) vasıtasıyla Şirket ürün ve hizmetlerinin pazarlama (analiz, genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma yapılması, hediye gönderilmesi) süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafıma bilgilendirme yapılması, aylık bülten gönderilmesi, memnuniyet anketlerinin yapılması, sosyal sorumluluk projelerinin duyurulması ve tarafımla iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmesine ve bu amaçlarla hizmetlerinden faydalanılan iş ortakları ve iş süreçlerine destek vermeleri maksadı ile Şirket’in bağlı bulunduğu Koloğlu Holding ve Koloğlu Holding bünyesinde bulunan grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılmasına bilerek ve isteyerek açık rıza gösterdiğimi ve İzmir Doğalgaz tarafından “Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.