Doğalgazın Üstünlükleri

Doğalgaz Ucuzdur

 • Doğalgaz diğer enerji türlerine göre daha ekonomiktir.
 • Doğalgazın yanma toplam verimi birçok diğer enerji çeşitlerine göre daha yüksektir.
 • Merkezi veya bireysel gaz kullanan abone önce kullanır, sonra kullandığı kadarını öder. 
 • Yanma neticesinde kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için yakma cihazlarında ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Cihazlar diğer cihazlara göre çok az bakım ve denetleme gerektirir. Ekstra temizlik maliyeti çıkarmaz.
 • Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.

Doğalgaz Verimlidir

 • Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır, yakıt kaybı çok azdır. Yanma verimi yüksektir.
 • Hava ile yakıtın karışması, gaz halinde olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır.
   

Doğalgaz Güvenlidir

 • Doğalgaz kolayca yanar, istediğiniz zaman kolayca kapanır.
 • Doğalgazlı cihazlar düşük basınçlarla çalıştıkları için tüpler gibi patlama ve basınçlı parça tesiri yoktur. 
 • Tabii halde kokusuz olan doğalgaza, çürük sarımsak kokusu veren bir koku maddesi şehir besleme istasyonlarında enjekte edilir. Böylece gaz sızıntısı kolaylıkla fark edilir.

Doğalgaz Temizdir / Çevrecidir

 • Doğalgaz yandığında havaya kül, is ve kükürt bileşikleri bırakmaz. Aynı zamanda yandıktan sonra geride katı atık da bırakmadığı için çevreyi kirletmez. 
 • Asit yağmuruna sebep olmaz.(SOx oranı 1/ 2.000‘ den azdır.)
 • Doğalgaz hem evinizi hem de kentinizi temiz tutar.
 • Doğalgaz yakıt türleri arasında en az karbon içermesi nedeniyle, küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gibi sera gazı salınımı en düşük, dolayısıyla en çevreci yakıttır.

Doğalgaz Kesintisizdir

 • Doğalgaz boru hatları ile taşındığı için stok yapma, önceden sipariş verme ihtiyacı gerektirmez. Her an gerekli miktarda elinizin altında ve kullanıma hazırdır. Depolama gerektirmediğinden binalarda yer kazancı sağlanmış olur. 
 • Bu güne kadar hiçbir şehir şebekesinde doğalgaz kesintisi olmamıştır.

Doğalgaz Konforludur

 • Doğalgaz diğer tüm yakıtların aksine 365 gün 24 saat kullanımınıza hazırdır.
 • Cihazların işletilmesinde insan faktörü çok daha azdır. Cihazlar ayarladığınız saatte çalışır ve kapanır.
 • Doğalgazda kötü sürprizlere yer yoktur. Ocakta yemeğiniz kalmaz, banyoda sıcak suyunuz eksik olmaz.
 • İstediğiniz zaman, istediğiniz yeri, istediğiniz kadar ısıtabilirsiniz.