site

Doğalgaz zehirli değildir ve solunduğunda zehirleyici etkisi yoktur. Ancak uygun şekilde ve şartlarda yakılmadığında tüm yakıtlarda olduğu gibi baca gazında CO ( Karbonmonoksit) oluşur. Bu baca gazı etkin bir zehirleyici olup, tüm yakıt türlerinin yakılmasında CO oluşumunu engellemek için uygun baca ve havalandırma şartlarını sağlamak gerekir.