Doğalgaz Acil Müdahale

İzmir Doğalgaz, doğalgazın güvenli kullanımını sağlamak üzere İşletme Müdürlüğü bünyesinde bölgesel olarak 3 İşletme Şefliği oluşturarak;  25 ilçede,  tam teçhizatlı 29 adet Acil Müdahale Aracı, son teknoloji donanıma sahip 2 adet Kaçak Arama aracı ve 107 adet alanında uzmanlaşmış Acil Müdahale Personeli ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Çalışanlarının teknik ve kişisel gelişimini ön planda tutan şirketimiz, titizlikle seçtiği acil müdahale personelini her yıl düzenlenen teorik ve uygulamalı eğitim programlarıyla değişen uygulama ve gelişen teknolojilere uyumunu sağlamak amacıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi ile belgelendirmektedir.

İhbarların Alınması ve Acil Müdahale Ekiplerine Ulaştırılması

Doğalgazın kullanımı ile ilgili can ve mal güvenliği içeren ve müdahale gerektiren ihbarlar, 187 Doğal Gaz Acil Müdahale Merkezi’ne iletilir. İhbarı kayıt altına alan Acil Müdahale Merkez Operatörü, ihbarda bulunan kişinin;

 • Adını ve Soyadını
 • Telefon Numarasını
 • Adresini
 • İhbarın konusunu ve içeriğini

Elektronik ortama kayıt eder.  İhbarda bulunan kişiye can ve mal güvenliği için “Acil Durum Müşteri Bilgilendirme Talimatı” doğrultusunda gerekli bilgilendirmeyi yapılır. Bölgeye en yakın noktada 7/24 görev yapan Acil Müdahale personeline elektronik ortamda iletir.

Acil Müdahale Personeli ihbar yapılan adrese/bölgeye mevzuat çerçevesine ön görülen şekilde giderek “İşletme talimatları ” çerçevesinde gerekli kontrolleri yapar. Acil Müdahale personeli yaptığı çalışmaları “İhbar Kayıt Formu”na ve elektronik ortama kayıt ederek ihbarı sonuçlandırır.

Doğal gaz Altyapı Kaçak Taraması

Acil Müdahale personeli, son teknoloji donanıma sahip 2 adet Kaçak Arama aracı ile Doğalgaz Altyapı Gaz Kaçak Tarama Talimatına göre, ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde yılda 2 kez cadde ve sokaklarda bulunan, Doğal gaz tesislerinde ve diğer altyapı kuruluşlarınca kullanılan menhollerde doğalgaz kaçak taraması yapar.

Doğal Gaz Acil 187 hattı aşağıdaki can ve mal güvenliği içeren durumlar meydana geldiğinde aranmalıdır.

 • Konut içerisinde gaz kokusu,
 • Bina İçi/ merdiven boşluğunda gaz kokusu,
 • Sokak genelinde gaz kokusu,
 • Servis hattında/kutusunda gaz kokusu,
 • Doğal gaz yangını ve Patlama,
 • Doğalgaz kazısı ve hat hasarı ihbarları
 • Gaz yokluğu

Doğal Gaz Acil 187 Hattı aranıldığında dikkat edilmesi gereken hususlar

 • İhbarınızı anlaşılır bir dilde, sakince aktarınız ve panik yapmayınız.
 • Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bildiriniz.
 • İhbar konusunu net bir şekilde söyleyiniz veya tarif ediniz 
 • İhbar verdiğiniz yerin adresini (mahalle, cadde ve sokak) anlaşılır bir şekilde bildiriniz.
 • İhbar mahallini mümkün olabildiğince bilinen bir yere göre tarif ediniz.
 • Doğal gaz Acil 187 sadece Acil durumlarda aranmalıdır.
 • Gereksiz konuşmalardan kaçınınız; operatörü ve Acil 187 hattını gereksiz yere meşgul etmeyiniz.

 


KONUT İÇİNDE GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE  

 • Panik Yapmayınız ve sakin olunuz.
 • Kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırınız.
 • Sayaç ve cihaz vanalarını kapatınız.
 • Elektrikli cihazlarınızı açmayın, açık olanları kapamayın veya fişini çekmeyin.
 • Elektrik düğmelerine dokunmayın (açmayın, açıksa kapamayın).
 • Kıvılcım çıkarabileceği için ortamda telefon kullanmayın, çalarsa açmayın.
 • Sigara, kibrit-çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayın.
 • Gaz içermeyen güvenli bir yerden Doğal Gaz Acil 187'yi arayınız.

BİNA İÇİNDE VE KAZAN DAİRESİNDE GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE

 • Panik yapmayınız ve sakin olunuz.
 • Binanın doğal gaz ana giriş vanasını kapatınız.
 • Ortamı Havalandırmak için bina giriş kapısı ve aydınlığa acılan tüm camları açarak havalandırınız.
 • Elektrik düğmelerine dokunmayın (açmayın, açıksa kapamayın).
 • Kıvılcım çıkarabileceği için telefon kullanmayın, çalarsa açmayın.
 • Ateş ve kıvılcıma sebep olacak faaliyetlerden kaçınınız.
 • Sigara, kibrit-çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayın.
 • Binada oturanları bu konuda uyarınız.
 • Asansör ve benzeri ortak mahal cihazlarını çalıştırmayınız.
 • Doğal gaz içermeyen güvenli bir yerden Doğal Gaz Acil 187'yi arayın.

SOKAKTA GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE

 • Panik yapmayınız ve sakin olunuz.
 • Çevrenizde kokuyu hissetmeyenleri uyarınız.
 • Binaların kapı ve pencerelerini kapattırarak gazın bina içine girmesini engelleyin, bu konuda insanları uyarınız.
 • Kıvılcım çıkarabileceği için telefon kullanmayın, çalarsa açmayın.
 • Sigara, kibrit-çakmak gibi açık alev kaynaklarını kullanmayınız, kullananları uyarınız.
 • Çalışan otomobilleri stop ettirin, mümkünse trafik akışını keserek güvenli bir ortam sağlayınız.
 • Gaz içermeyen güvenli bir yerden Doğal Gaz Acil 187'yi arayınız.

DOĞALGAZ EKİPMANLARINA/ BORULARINA HASAR VERİLDİĞİNİ GÖRDÜĞÜNÜZDE

 • Panik yapmayınız ve sakin olunuz.
 • Kıvılcım çıkarabileceği için telefon kullanmayın, çalarsa açmayın.
 • Ateş ve kıvılcıma sebep olmayın.
 • Sigara, kibrit-çakmak kullanmayın.
 • Hasar yeri çevresinde trafiğin durdurularak bölgenin güvenlik altına alınmasını sağlayın.
 • Binaların kapı ve pencereleri kapatılarak gazın bina içine girmesini engelleyiniz.
 • Gaz içermeyen güvenli bir yerden Doğal Gaz Acil 187'yi arayınız.
 • Aşırı gaz çıkışı varsa o bölgenin elektriğinin kesilmesini sağlayın.
 • Tedbir amaçlı gazınız kesilip tekrar gaz arzı sağlandığında risk oluşmaması için cihaz vanalarınızı kapatın.