Tebliğ

Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Tebliği İndirmek İçin Tıklayınız