İç Tesisat İşlem Bedelleri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 tarihli toplantısında;

2021 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar "da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

TUTAR

SAYAÇ TİPİ

 

G4, G6 (TL/Adet)

52

G10, G16, G25 (TL/Adet)

97

G40, G65, G100 (TL/Adet)

194

G160, G250, G400 (TL/Adet)

295

G400’den büyük (TL/Adet)

397

Kolon Hattı (TL/Proje)

52

 

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.