Güvence Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 tarihli toplantısında;

2021 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar "da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

620

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

551

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

551

Güvence Bedeli Ocak (TL)

35

Güvence Bedeli Şofben (TL)

70

 

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.