Güvence Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2021 tarihli toplantısında;

2022 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar "da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2022 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet)

733

Güvence Bedeli Soba (TL/Konut)

650

Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS)

650

Güvence Bedeli Ocak (TL)

42

Güvence Bedeli Şofben (TL)

83

 

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.