Abone Bağlantı Bedeli

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 tarihli toplantısında;

2021 yılı için “Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar "da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Dağıtım şirketlerinin 2021 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları aşağıda belirlenmiştir.

BAĞLANTI BEDELLERİ

TUTAR

Abone Bağlantı Bedeli (TL)

749

İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2)

651

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL)

651

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL)

4

 

 

MADDE 2 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde dağıtım şirketinin internet ana sayfasında süresiz olarak yayımlanır.

MADDE 3 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

MADDE 4 - (1) Bu Karar, 01/01/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.