Sertifika Bedelleri

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği uyarınca EPDK tarafından, iç tesisat ve servis hatları sertifikası vermekle yükümlü dağıtım şirketlerinin 2021 yılında uygulayacağı; sertifika alma, sertifika yenileme, sertifika tadili, sertifika sureti çıkartma ve sertifika vize bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası

 

(1) Sertifika alma bedeli : 2.500.-(İkiBinBeşYüz) TL + %18 KDV
(2) Sertifika tadil bedeli : 700.-(YediYüz) TL + %18 KDV
(3) Sertifika vize bedeli : 300.-(ÜçYüz) TL + %18 KDV
(4) Sertifika yenileme bedeli : Sertifika alma bedeli.
(5) Sertifika sureti çıkartma bedeli : 300.-(ÜçYüz) TL + %18 KDV

 

Ödeme yapabileceğiniz banka hesap no :

İŞ BANKASI BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE
IBAN NO: TR 530 00 640 00 00 143 990 00 2146