İç Tesisat Teknik Şartname

 

Teknik şartname, ekler, duyurular ve yeni uygulamalar

Teknik Şartnameyi indirmek için tıklayınız

 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Ticari Tesislerde Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartname

Sanayi Teknik Şartnamesini indirmek için tıklayınız

 

Doğal Gaz Bağlantı Hattını Sertifikalı Firmalara Yaptıracak Tüketiciler İçin İş Akış Süreci

 

Doğal Gaz Bağlantı Hattının Yapım ve Hizmet Sertifikalı Firmalar Tarafından Yapılması Halinde İzlenecek Süreç:

1 - Doğal gaz bağlantı talebinde bulunulur,

2 - Sertifikalı firma vasıtasıyla yapılmaya karar verildiğinde; tüketici ve/veya sertifikalı firmaca yetki yazısıyla Şirketimize müracaat edilir.

3 - Yetkilendirilmiş firma tarafından (İzmirgaz internet sitesinden http://www.izmirgaz.com.tr/files/sanayitekniksartnamesi.pdf linkine ulaşılıp, sanayi şartnamesinde belirtildiği üzere) iş başlama dosyası hazırlanır.

4 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarih ve 3603 nolu kararıyla, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 11 inci ve Geçici 2 nci maddeleri ile Doğal Gaz Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 39 uncu ve 45 inci maddeleri uyarınca, 2012-2016 yıllarını kapsayan dönem boyunca uygulanmak üzere, bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için tespit edilen bedeller İzmirgaz’ a yatırılır.

5 - Onaylanmış projeye göre gerekli imalatlar tamamlandığında (İzmirgaz internet sitesinden http://www.izmirgaz.com.tr/files/sanayitekniksartnamesi.pdf linkine ulaşılıp, sanayi şartnamesinde belirtildiği üzere) iş bitirme dosyası onaya sunulur.

6 - Hattın kabulünün yapılmasıyla potansiyel abone ile doğal gaz bağlantı anlaşması imzalanır.