Konut Abonesi

 1. Nasıl Abone Olurum ?
 2. Abone Bağlantı Anlaşması
 3. Abonelik Sözleşmesi
 4. Abonelik Sözleşmemi Sonlandırmak İstiyorum
 5. İç Tesisat Dönüşümünü Kimler Yapabilir?

 

Nasıl Abone Olurum ?

 

Şimdi Abone Olmak Çok Kolay !

Size en yakın İZMİR DOĞALGAZ Abone Merkezi'ne başvurarak, taksit kampanyalarımızdan da faydalanıp Abonelik işlemlerinizi hemen başlatabilirsiniz.

ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği

 1. Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi
 2. Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi
 3. Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği

 1. Tapu fotokopisi
 2. Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
 3. Yapı kullanım izin belgesi
 4. Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopisi
 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

        Toplam inşaat alanı 2000 m² ve 2000 m² 'nin üzerinde olan binalarda, kat maliklerinin oy birliği
         (%100) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

        Toplam inşaat alanı 2000 m² 'nin altında olan binalarda, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51)
        ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla merkezi sistemle ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgazla geçmek  için;

        Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle Doğalgaza geçmek için;

        Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları,

 • Farklı bir yakıtla ferdi sistemde ısınılırken, merkezi sistemle Doğalgaza geçmek için;

         Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu (%51) ile karar almaları gerekmektedir.
 
NOT: Apartman kararının; Binanın 8 bağımsız bölümden az ya da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile, 8 ve 8'den fazla bağımsız bölüm olması durumunda ise noter tasdikli apartman karar defterine alınması gereklidir..

* İç Tesisat ve Projelendirme

İZMİR DOĞALGAZ Yetkili İç Tesisat Firmalarından birine başvurarak, gerekli tesisat yapım ve projelendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yetkili iç tesisat firmalarına ulaşmak için buraya tıklayınız.

MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Proje onayından sonra Güvence Bedeli İZMİR DOĞALGAZ'a ödenerek Müşteri Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmenin tanzimi sonrası gazınız kullanıma açılacaktır.

*Konutlar İçin (Kiracı İse)

 1. Kira Kontratı fotokopisi, İkametgah Belgesi veya Elektrik - Su faturası (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone - Hesap numarası

* Konutlar İçin (Tapu Sahibi İse)

 1. İkametgah Belgesi veya Elektrik - Su faturası (sözleşme yapacak kişi adına olmalı)
 2. Sözleşme yapacak kişiye ait Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Abone - Hesap numarası

* Ticarethaneler İçin

 1. Noter Onaylı Şirket Yetki Belgesi veya Vekaletname
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. Vergi Levhası fotokopisi
 4. Kira Kontratı fotokopisi
 5. İmza Sirküsü fotokopisi
 6. Abone - Hesap numarası

NOT  : Abone Bağlantı ve Müşteri Sözleşmesi işlemlerini hak sahibi adına başka bir sahıs/firma yaptıracak ise, vekaletname (Müşteri Sözleşmesi için noter onaylı vekaletname) ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmek zorundadır.

ÖNEMLİ UYARI : Abone bağlantı işleminden sonra bankaya verilen otomatik ödeme talimatları, müşteri sözleşmesi işleminin akabinde tekrar güncellenmelidir.

 

Abone Bağlantı Anlaşması

Abone Bağlantı Anlaşması, Abone Merkezlerimize “Abone Bağlantı Bedeli” ödendikten sonra imzalanır. Abone Bağlantı Anlaşması imzalayan abonemize, Abone Merkezlerimizden konutunun / ticarethanenin doğal gaz iç tesisat dönüşümünü yapacak İZMİR DOĞALGAZ' dan Yetki Belgesi almış Sertifika Sahibi Firmalarla anlaşma yapması gerektiği bilgisi verilir.

Abone, Yetkili Firmalardan biri ile, iç tesisat dönüşümünün kapsamı ve yapım koşullarının belirlendiği Yapım Sözleşmesi imzalar. İZMİR DOĞALGAZ' dan Yetki Belgesi almayan Firmalara yaptırılan işler hakkında İZMİR DOĞALGAZ kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

Yetkili İç Tesisat Firmlarının, iç tesisat dönüşüm projelerininde İZMİR DOĞALGAZ' ın onayını görmeden dönüşüm işlemlerine başlamalarına kesinlikle izin vermeyiniz. İZMİR DOĞALGAZ' dan proje onayı almadan yapılan başlandığı tespit edilen tesisatlar söktürülmektedir.

 

Abonelik sözleşmesi

Konutlar için;
Yetkili Firma ile Yapım Sözleşmesini imzalayan abonenin iç tesisatı ilgili mevzuat ve İZMİR DOĞALGAZ Doğal Gaz İç Tesisat Teknik Şartnamesi hükümlerine göre İZMİR DOĞALGAZ’ ın kontrol ve denetiminde yapılır. İZMİR DOĞALGAZ Yetkilisi, İç tesisatı yapan Firma Yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir Tutanakla iç tesisat dönüşümünün tamamlandığı kayıt altına alınır.

Gerekli belgelerin ve iç tesisatın tamamlanmasına müteakip abonenin İZMİR DOĞALGAZ Abone Merkezine “Güvence Bedelini” ödemesi ile birlikte Abonelik Sözleşmesi imzalanır.

Doğal gaz kullanımı, Abonelik Sözleşmesini imzalayan abonenin iç tesisatına İZMİR DOĞALGAZ denetiminde doğal gaz verilmesi ile birlikte başlar.

Abonelik Sözleşmemi Sonlandırmak İstiyorum

Abonelik Sözleşmesi Sonlandırma
Abonemizin, doğal gaz kullanım adresini boşaltması veya doğal gaz kullanmak istememesi üzerine İZMİR DOĞALGAZ ile yaptığı Abonelik Sözleşmesinin iptali; abonenin bizzat başvurusu üzerine veya hak sahibi adına başka bir sahıs/firma yaptıracak ise noter oanylı vekaletname ile Abone Merkezlerimizde, 0850 222 33 35 çağrı merkezi numaramız aranarak sesli yanıt sistemi üzerinden ve kurumsal web sayfamızdaki online işlemler/üyelik bölüm üzerinden yapılır.

Geçici Doğal Gaz Kapatma
Abonemizin, belli bir süre için adreste bulunmayacağı durumlarda gazının kapatılmasını ve geri döndüğünde de gazının yeniden açılmasını istemesi durumlarında yazılı başvurusu üzerine İZMİR DOĞALGAZ Genel Müdürlüğünden yapılır.

İç Tesisat Dönüşümünü Kimler Yapabilir?

 • İZMİR DOĞALGAZ'dan "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" alan gerçek ve tüzel kişiler iç tesisat dönüşümü yapabilirler.
 • Bu konuda daha detaylı bilgi ve yetkili firma listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sigorta Poliçesi
Tüm doğalgaz dönüşüm projelerinde zorunluluk olan sigorta poliçesi, iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek;
    - Montaj tüm riskler,
    - Taahhüdün yerine getirilmemesi,
    - Makine kırılması,
    - 3. şahıs mali mesuliyet,
    - Yangın
    teminatlarını kapsamaktadır.