BASIN BÜLTENLERİ

İZMİRGAZ, AFET RİSKİ EYLEM PLANLARINI ANLATTI / 09.12.2009
 
- İZMİRGAZ, DOĞALGAZ ALTYAPISINDA UYGULADIĞI AFET RİSKİ EYLEM PLANLARINI ANLATTI İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İZMİRGAZ), 07-08 Aralık tarihleri arasında İzmir’de afet riskini azaltma eylem planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen “İzmir Afet Riskinin Azaltma Sempozyumuna” katılarak “İzmir Doğalgaz Altyapısında Afet Riski Değerlendirmesi” konulu bir bildiri yayımladı. İzmir Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre Merkezi Anadolu Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyuma çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcileri katıldı. Kurum ve kuruluşların konuyla ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgilerin toplanarak, bu bilgiler doğrultusunda eylem planı ön raporu hazırlanması ve “İzmir Afet Riski Azaltma Eylem Planı”nın oluşturulmasının amaçlandığı sempozyumda, İzmirgaz Yapım ve İşletme Müdürü Ercüment Duman, İzmirgaz’ın afet risklerine karşı almış olduğu önlemleri ve risk azaltma eylem planlarını anlattı. Duman sunumunda, doğalgazın kimyasal özellikleri, Dünya’da doğalgaz rezervleri, Türkiye ve İzmir’e ulaşım güzergâhları, doğalgazın İzmir’e giriş yaptığı noktalardan konut, işyeri ve sanayi tesislerine ulaşma aşamasına kadar gerçekleştirilen doğalgaz altyapı ve tasarımı konularında bilgi aktardı. Şehir içi altyapı güvenliği, bina/konut içi tesisat, gaz yakma cihazlarında uygulanan güvenlik tedbirleri ve 187 acil müdahale hizmetlerini anlattı. Deprem Sensörü Zorunlu Konuşmasında, deprem sensörü uygulamasının Türkiye’de ilk olarak İzmir’de İzmirgaz tarafından zorunlu hale getirildiğini belirten Duman, İzmir’ in I. dereceden deprem bölgesinde olması nedeniyle, doğalgaz kullanacak binalarda, deprem sensörü uygulaması zorunlu hale getirildiğini söyledi. Yapım ve İşletme Müdürü Duman, “ Doğalgazın basınç, sıcaklık, miktar kontrolünü sağlayan ekipmanlar (vana, regülatör, ısıtıcı, sayaç) ve bunların yardımcı enstrümanları (transmitter, sensör, switch vb.) ile otomasyon sistemi gaz arzının sürekliliğinin sağlanması ve emniyet açısından gerektiğince yedeklenir. Doğalgaz altyapı ve tesislerinde deprem, yıldırım gibi doğal afetlerden ya da üçüncü şahısların oluşturabileceği hasarlardan oluşabilecek risklere karşı gazın otomatik kesilmesinden ilgili bölümün izole edilmesine kadar çok sayıda güvenlik ekipmanları ve önlemleri vardır” dedi